Arkiv

Archive for oktober, 2015

PA:s förslag till budget 2016-2018

Så var det dags. Att försöka knyta ihop säcken. Att summera alla förslag och skarpa besparingar i en slutlig driftsbudget som ska beslutas i dag i kommunfullmäktige den 19 oktober.

PA lämnade som enda parti in ett budgetremissvar avseende budgetförslagen, första veckan i maj. Mycket vatten har runnit under broarna sedan dess, nämnder och kommunstyrelsen har berett besparingsförslag (under april), efter det följde gruppledarsamtal där somt och visst diskuterades och där PA lade skarpa förslag och förslag till utredningsuppslag. Så följde PSG (politisk samverkansgrupp) där ett tämligen omfattande beredningsmaterial (och förslag) arbetades fram från förvaltningarna och presenterades. In i sista stund (innan sista kommunstyrelsesammanträdet) kom nya förslag och besparingsförslag, från majoriteten (S/V/BB).

Men när man nagelfar S/V/BB:s budgetförslag, finner man att metoden att få budgeten i balans är att i nämnder och styrelse lägga in s.k. generella besparingar. Beaktat så omfattande beredning och utredning sista halvåret, är det inte realistiskt att tro att fler besparingar är möjliga. Man undviker också att budgetera för återuppöppnade avdelningen ”Svalan” på Strandbacka. De generella besparingar och Svalan omsluter summerat 9,4 miljoner kr.

I majoritetens budgetförslag anges ett resultat om 3 miljoner i överskott. Snarare är denna budget underbudgeterad med ett underskott på minus 6,4 miljoner kr. Det är inte en budget i verklig balans. Det kräver mellan 9-10 mkr i tilläggsfinansiering. Det är i ljuset av detta mycket anmärkningsvärt att Kristdemokraterna, Moderaterna och Centern ställer sig bakom detta budgetförslag (budget och strategiplan), då det i praktiken är underbudgeterat och endast kommer leda till stora verksamhetsunderskott och ett än större hål i plånboken (kommunkassan).

PA har försökt att hålla en stram budget, samtidigt behålla eller utveckla verksamheter. Vi tycker det är väldigt viktigt att musieverksamheten, som helhet, bibehålls. Varken förvaltning eller utveckling kommer ske, om bara byggnaden och samlingarna blir ”räddat”.

Musikskolan har vi från första början kämpat för, att ha kvar, till dess alternativ finns, t.ex.  en kulturskola i stil med Storumans kulturakademi. PA har budgeterat för musikskola för hela 2016, men då merparten partier tagit ställning gör att lägga ner musikskolan, har PA klart och tydligt budgeterat för ett stöd om 650 tkr för 2017 och 2018, för att visa att alternativa driftformer, en kulturskola i föreningsregi, är något kommunen ska och kommer stötta.

Skolan i Latikberg, kämpar PA för och vi kommer arbeta för att F-3-skolan fullföljs, precis som S/V/BB/M/Kd/C gör i sin budget- och strategiplan (men där kommunstyrelsen gick emot detta och röstade för en nedläggning). En skola ska inte läggas ner för att ”man” inte kan (=vill) skaka fram 240 000 kr till investeringar.

I övrigt tycker vi att barnomsorg på kvällstid är viktigt att genomföra. Vi stöttar Vänsterns motion helt, och budgeterar för förvaltningens modell med en halvtidstjänst (förmodligen på Skogsbacken). Det här en är jämlikhetsfråga, att man ska ha möjlighet till barnomsorg, även på kvällstid.

Vårt förslag till driftbudget finner du här: PA slutlig driftbudget 2016 t 2018

Inte så mycket text, mest siffror, men för den som vill se förslaget i detalj, så är så det ser ut.

Kategorier:Uncategorized